Vijesti

Početak provedbe projekta „Centar za žrtve seksualnog nasilja – Ženska soba“

Ženska soba – Centar za seksualna prava je započela s provedbom projekta „Centar za žrtve seksualnog nasilja – Ženska soba“. Ženska soba projekt provodi samostalno, a provedbu projekta podržava Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.

Ciljevi projekta su smanjenje tolerancije na seksualno nasilje u hrvatskom društvu, uključujući zaštitu prava žrtava i unaprjeđenje kvalitete života osoba koje su preživjele neki od oblika seksualnog nasilja, kroz direktnu pomoć i podršku.

Postizanje navedenih ciljeva će utjecati na suzbijanje seksualnog nasilja u Hrvatskoj te na smanjenje društvene tolerancije na različite oblike seksualnog nasilja. Iako su aktivnosti u potpunosti kreirane kako bi pridonijele ostvarenju opisanih ciljeva, nužno je napomenuti kako je za stvarno ostvarenje navedenog potreban rad svih relevantnih aktera kroz određen vremenski period. Provedba opisanih aktivnosti unaprijediti će razinu kvalitete života osoba koje se obrate u Centar po potrebnu pomoć i podršku i osoba koje prime informaciju o postojanju Centra i usluga.

Projekt traje do kraja  2017. godine.