Vijesti

Početak provedbe projekta „Centar za žrtve seksualnog nasilja”

Ženska soba – Centar za seksualna prava započela je 1. prosinca 2019. godine s provedbom projekta „Centar za žrtve seksualnog nasilja“. Projekt je kroz jednokratnu financijsku podršku podržan od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te traje od 1. prosinca 2019. do 3. svibnja 2020. godine.

Zahvaljujući financijski sredstvima Ministarstva osiguran je rad jedinog specijaliziranog centra za žrtve seksualnog nasilja u Republici Hrvatskoj. Ciljevi projekta su podizanje kvalitete života osoba koje su preživjele seksualno nasilje kroz pružanje direktne pomoći i podrške, informirati ih o njihovim pravima, kao i ojačati kapacitete Centra za žrtve seksualnog nasilja pri Ženskoj sobi.