Vijesti

Početak provedbe i održavanje prvog partnerskog sastanka projekta “Centar za žrtve seksualnog nasilja”

U prosincu 2019. godine Ženska soba – Centar za seksualna prava započela je s provedbom projekta naziva “Centar za žrtve seksualnog nasilja” u trajanju od 12 mjeseci. Partnerske organizacije na projektu su Centar za socijalnu skrb Zagreb, podružnica Maksimir i Centar za socijalnu skrb Požega.

Projekt i njegove aktivnosti su usmjerene na pružanje pomoći i podrške žrtvama nasilja u obitelji koje su preživjele seksualno nasilje kroz direktan rad i jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva i državnih institucija.

U okviru projekta „Centar za žrtve seksualnog nasilja“ održan je prvi partnerski sastanak dana 18. prosinca 2019. godine u prostoru Ženske sobe u Zagrebu. Na sastanku su uz članice Ženske sobe sudjelovale i Mirjana Jugović, predstojnica Podružnice Obiteljski centar Centra za socijalnu skrb Požega te Ksenija Sviben, predstojnica Centra za socijalnu skrb Zagreb, podružnica Maksimir.

Ženska soba – Centar za seksualna prava je nositeljica projekta “Centar za žrtve seksualnog nasilja” koji je financijski podržan od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Republike Hrvatske. Partnerske organizacije su Centar za socijalnu skrb Zagreb, podružnica Maksimir i Centar za socijalnu skrb Požega. Projekt se provodi u suradnji sa Županijskim timom za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji Primorsko – goranske županije i Županijskim timom za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji Virovitičko – podravske županije.