Vijesti

Početak provedbe projekta „Psihosocijalna pomoć žrtvama seksualnog nasilja“

Ženska soba – Centar za seksualna prava je započela s provedbom projekta „Psihosocijalna pomoć žrtvama seksualnog nasilja“. Ženska soba projekt provodi samostalno, a provedbu projekta podržava Grad Zagreb, Gradski ured za zdravlje.

Projekt je usmjeren na pružanje psihosocijalne pomoći, unaprjeđenje i podizanje kvalitete života žrtava seksualnog nasilja i zaštitu mentalnog zdravlja stručnih osoba koje pružaju direktnu pomoć žrtvama nasilja. Kroz kontinuirani rad jedinog referalnog Centra za žrtve seksualnog nasilja osigurati će se pružanje psihosocijalne pomoći žrtvama seksualnog nasilja. Također, kroz projekt će se raditi na osvještavanju i senzibilizaciji javnosti o potrebi zaštite mentalnog zdravlja žrtava seksualnog nasilja

Projekt traje do kraja  2017. godine.