Vijesti

Početak provedbe projekta „Specijalizirana edukacija za organizacije civilnog društva koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama kaznenih djela“

U trajanju od dva mjeseca Ženska soba – Centar za seksualna prava će provoditi projekt „Specijalizirana edukacija za organizacije civilnog društva koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama kaznenih djela. Projekt je započeto početkom siječnja te završava krajem veljače 2017. godine.

Cilj projekta je osnažiti organizacije civilnog društva prijenosom znanja i vještina potrebnih za pružanje pomoći i podrške žrtvama kaznenih djela, odnosno podizanje razine znanja, vještina i kompetencija o specifičnostima direktnog rada sa žrtvama kaznenih djela te unapređenje kvalitete usluga pomoći i podrške koje pružaju organizacije civilnog društva.

Projekt provode Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Ženskog grupom Karlovac „Korak“ i Udrugom sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za mladež. Projekt financijski podupire Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske.