Vijesti

Početak provedbe projekta „Volontiram protiv nasilja“

Ženska soba – Centar za seksualna prava je započela s provedbom projekta „Volontiram protiv nasilja“. Ženska soba projekt provodi samostalno, a provedbu projekta podržava Grad Zagreb, Gradski ured za odgoj, obrazovanje i sport.

Projekt je namijenjen mladih osobama, adolescentima/cama koji/e se nalaze u ključnom razdoblju života za njihov daljnji razvoj i napredak te razdoblju kada je važno educirati se o problematici seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja, a s ciljem vlastite zaštite te poštivanja tuđih osobnih granica i integriteta. Kroz održavanje radionica će se osvijestiti učenike/ce srednjih škola o važnosti aktivističkog i volonterskog djelovanja mladih u cilju prevencije seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja mladih. Aktivnim uključivanjem učenika/ca u osmišljavanje volonterskih akcija, metodom vršnjačke edukacije i putem diseminacije postignutih rezultata, žele se prevenirati rizična ponašanja mladih osoba te postići smanjenje seksualnog nasilja nad i među mladim osobama.

Projekt traje do kraja  2017. godine.