Vijesti

Početak provedbe projekta „Zajednički za sigurno odrastanje“

Ženska soba – Centar za seksualna prava je sredinom listopada započela s provedbom projekta „Zajednički za sigurno odrastanje“. Projekt se provodi u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Karlovac i Centrom za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac. Provedbu projekta podržava Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Projekt je namijenjen ostvarenju općeg cilja, odnosno suzbijanja seksualnog nasilja nad djecom i mladima kroz ostvarenje nekoliko aktivnosti i ciljeva.

Tijekom provedbe projekta ćemo se u suradnju s partnerskim institucijama usmjeriti na educiranje i aktivno uključivanje odgojno – obrazovnih djelatnika s područja Karlovačke županije u prevenciju i suzbijanje seksualnog nasilja nad djecom i mladima, ali i na povećanje znanja kod djece, mladih i roditelja o istoj problematici. Kako bi se pridonijelo suzbijanju seksualnog nasilja, projektne aktivnosti će se usmjeriti i na buduće stručnjake/inje koje će kroz svoj budući rad dolaziti u kontakt s djecom te ćemo poseban naglasak dati i senzibilizaciji šire javnosti.

Projekt traje do sredine listopada 2018. godine.