ŽENSKA SOBA

Minimalni standardi – feministički model socijalnih usluga za rad sa ženama žrtvama nasilja

Paula Zore, Maja Vukmanić Rajter (ur.), Minimalni standardi – feministički model socijalnih usluga za rad sa ženama žrtvama nasilja (2014.)