ŽENSKA SOBA

Seksualnost u trećoj životnoj dobi – Identifikacija i uklanjanje postojećih predrasuda

Brošura, 18 stranica (PDF , 1.5MB)

Autorice:
Ivana Dijanić Plašć i Maja Mamula

Starija dob seks