ŽENSKA SOBA

Standardi skrbi za poremećaj rodnog identiteta

Međunarodno udruženje za rodnu disforiju Harry Benjamin (2006.)

Standardi skrbi za poremećaje rodnog identiteta šesta verzija, 32 stranice (PDF, 257KB)Međunarodno udruženje za rodnu disforiju Harry Benjamin