Edukacija

Edukacije je jedno od najaktivnijih područja rada Ženske sobe.

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu i radu na razvoju i provođenju specijaliziranih edukacija, naše edukacije, treninzi, radionice i predavanja postali su prepoznatljivi po visokoj razini stručnosti i kvalitete, a aktivnosti su kontinuirano visoko bodovane od nadležnih strukovnih komora kojima se prijavljuju edukacije.

Edukacijske aktivnosti provode se u sklopu tekućih programa i projekata Ženske sobe, a i pored njih organizacija dobiva i brojne pozive za provođenje edukacijskih aktivnosti od organizacija civilnog društva, strukovnih udruženja, odgojnih i obrazovnih institucija te različitih tijela i institucija.