Javne politike i prilagodba zakonodavstva

Jedan od glavnih strateških ciljeva Ženske sobe je aktivno lobiranje za unaprjeđenje zakonodavstva na području nasilja nad ženama, s posebnim naglaskom na seksualno nasilje, te razvoj javnih politika za područje seksualnog nasilja.

Kako bi zagovaračke aktivnosti bile što sveobuhvatnije, ključna su nam iskustva osoba koje su preživjele seksualno nasilje, pomagačica, stručnjakinja, zagovaračica i istraživačica. Iz tog razloga Ženska soba članica je mnogih mreža i inicijativa, a članice sudjeluju u radu brojnih povjerenstava, radnih skupina i timova posvećenih navedenom strateškom cilju organizacije.