Javni rad i zagovaranje

Članice Ženske sobe su posvećene sustavnom aktivnom radu na razvoju javnih politika protiv seksualnog nasilja kroz članstvo u povjerenstvima, radnim skupinama, timovima i odborima. Aktivno sudjelujemo u praćenju potreba i predlaganju izmjena zakonodavnog okvira vezanog uz seksualno nasilje u cilju zaštite prava osoba koje su preživjele seksualno nasilje i druge oblike rodno uvjetovanog nasilja.

Povjerenstava, radne skupine, timovi i odbori u kojima sudjeluju članice Ženske sobe:

 1. Nacionalni tim za prevenciju i suzbijanje nasilja u obitelji i nasilja nad ženama
 2. Povjerenstvo za ravnopravnost spolova gradske skupštine Grada Zagreba
 3. Povjerenstvo za zaštitu od nasilja u obitelji Grada Zagreba
 4. Radna skupina za unaprjeđenje zakonodavnog okvira zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te izradu analize i prijedloga mogućih izmjena Zakona o kaznenom postupku, Kaznenog zakona, Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, Zakona o sudovima, Pravilnika o načinu izvršavanja mjera opreza i Pravilnika o načinu provedbe pojedinačne procjene žrtve
 5. Radna skupina za izradu Nacionalnog plana za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja
 6. Radna skupina za izradu Nacionalne politike za ravnopravnost spolova 2019. – 2022.
 7. Radna skupina za izradu Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije 2019 – 2024.
 8. Radna skupina organizacija civilnog društva za praćenje govora iz mržnje
 9. Radna skupina za izmjenu Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja
 10. Povjerenstvo za praćenje i unaprjeđenje sustava podrške žrtvama i svjedocima (Ministarstvo pravosuđa)
 11. Odbor za novčanu naknadu žrtavama
 12. Femicide Watch