Umrežavanje

Ženska soba je članica 14 nacionalnih, regionalnih i europskih mreža, koalicija i građanskih inicijativa jačamo svoje kapacitete, razmjenjujemo iskustva i zagovaramo promjene na različitim razinama. To su:

 1. Europska ženska mreža protiv seksualnog nasilja (su-osnivačice i dvije članice Upravnog odbora)
 2. VICTIM SUPPORT EUROPE 
 3. GOOD inicijativa – Građanski odgoj i obrazovanje
 4. Platforma 112 za Hrvatsku vladavine prava 
 5. Platforma za reproduktivnu pravdu 
 6. PETRA Mreža- mreža NVO-a za prevenciju i eliminaciju trgovanja ženama
 7. WAVE – WOMEN AGAINST VIOLENCE EUROPE, Feminist Network Promoting Human Rights of Women and Children (članice Mreže, i članice radna skupina za suzbijanje seksualnog nasilja) 
 8. Organizacijski odbor Milijarda ustaje 
 9. ASTRA – Central and Eastern European Network for Sexual and Reproductive Health and Rights
 10. AWID – udruženje za ženska prava i razvoj
 11. Euro-mediteranska zaklada Anne Lindh
 12. Feministička lista protiv silovanja u ratu u zemljama nastalim na području bivše Jugoslavije
 13. REKOM – Regionalna komisija za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava u bivšoj Jugoslaviji
 14. Savjetodavni odbor Centra za sigurniji Internet (u sklopu projekta “Safer Internet Centre Croatia: Making Internet a good and safe place”)