Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela

Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke/inje kaznenih djela je mreža od 11 organizacija civilnog društva koje pružaju pomoć i podršku žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela (i prekršajnih djela nasilja u obitelji) na području 13 županija u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima te na području 4 županije u kojima djeluju odjeli za podršku žrtvama i svjedocima.