Podržite naš Rad

Naš cilj je osnaživanje žena i osvještavanje institucija i javnosti o seksualnom nasilju i seksualnim pravima kroz edukaciju, istraživanja, lobiranja i javni rad. Pružamo direktnu i indirektnu pomoć i podršku žrtvama seksualnog nasilja.

Ukoliko postoji Vaša želja i mogućnost za donacijom opreme ili financijskih sredstava koja bi se usmjerila održavanju Ženske sobe i što kvalitetnijem pružanju pomoći i podrške žrtvama seksualnog nasilja, možete to učiniti na sljedeći način:

  1. Za donaciju opreme: Molimo obratite nam se na službeni e-mail Ženske sobe: zenska.soba@zenskasoba.hr,
  2. Za uplatu novčanih donacija: putem uplate na Žiro-račun Ženske sobe:

Zagrebačka banka, žiro-račun / devizni račun broj:

HR1823600001101629046 (SWIFT: ZABAHR2X)

Pod svrhom doznake upišete: donacija i Vaše ime.

 

Zahvaljujemo svim našim donatorima i donatoricama na prepoznavanju našeg rada i podršci koju ste nam pružili i koju nam kontinuirano pružate!

Vaša podrška će nam pomoći da odgovorimo na potrebe klijentica i klijenata Centra za žrtve seksualnog nasilja, te za nastavak rada i postizanja još boljih rezultata.