Vijesti

Pokretanje Nacionalne kampanje protiv seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima

Ženska soba – Centar za seksualna prava i Plavi telefon su 20. veljače 2020. godine obilježili početak Nacionalne kampanje protiv seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima u prostorijama Muzeja Mimara u Zagrebu.

Cilj ove kampanje je podizanje svijesti mladih, stručne javnosti, ali i građanstva o problematici seksualnog nasilja nad djecom te zagovaranje za uvođenje SNEP programa (Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program) u kurikulume srednjih škola.

Govornice i govornici na događanju su bili/e: Margareta Mađerić, izaslanica premijera Vlade Republike Hrvatske; Helenca Pirnat Dragičević, Pravobraniteljica za djecu; Darko Tot, Ministarstvo znanosti i obrazovanja; dr. sc. Dubravka Brezak Stamać, ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje; Alma Rovis Brandić, Viša savjetnica za stručne suradnike defektologe (socijalne pedagoge) u Agenciji za odgoj i obrazovanje); dr. sc. Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe; Antonija Hojt Ilić, voditeljica edukacijskih programa u Ženskoj sobi. Cijelo događanje je vodila voditeljica Barbara Kolar, dok su učenik i učenica I. gimnazije Zagreb te grupa Meritas glazbeno pridonijeli pokretanju Nacionalne kampanje.

Nastavno na pokretanje Nacionalne kampanje protiv seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima, na događanju su predstavljeni različiti vizualni i audio-vizualni materijali te promotivni materijali kreirani za potrebe podizanja svijesti o problematici seksualnog nasilja te za zagovaranje za implementaciju SNEP programa u kurikulume srednjih škola.

Nacionalna kampanja uključuje radio jing „Na vama je“, video spot „Na vama je“, telop „Na vama je“, billboard i city light plakate postavljene u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Splitu, Zadru i Varaždinu, letke i plakate, web-bannere za on-line promociju te novopokrenutu Facebook stranicu „SNEP program“ (www.facebook.com/snepprogram/).

Ženska soba je pokrenula i web stranicu „Seksualno nasilje – edukacijski i prevencijski program“ na kojoj su dostupni svi materijali za provedbu SNEP program te priručnik „Seksualno nasilje nad i među djecom i mladima“.

SNEP program uključuje šest preventivnih radionica u trajanju od 45 minuta namijenjenih učenicima i učenicama od prvog do trećeg razreda srednje škole. U svakom razredu naglašena je jedna tema, pa će učenici/e u prvom razredu učiti o seksualnom nasilju i seksualnom nasilju u obitelji, u drugom o elektroničkom seksualnom nasilju i zaštiti od elektroničkog seksualnog nasilja, a u trećem o seksualnom nasilju u mladenačkim vezama te prepoznavanju i zaštiti od seksualnog nasilja u mladenačkim vezama. Sam program se trenutno provodi u 31. srednjoj školi diljem Republike Hrvatske koje su uključene u projekt „Seksualno nasilje – edukacijski i prevencijski program“.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Agencija za odgoj i obrazovanje dali su svoje pozitivno mišljenje i odobrili implementaciju SNEP programa u srednje škole. Program je recenziran od strane prof. dr. sc. Gordane Buljan Flander, Poliklinika za zaštitu djece i mladih Zagreb i prof. dr. sc. Vesne Bilić, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zgrebu.

Ženska soba je 1. rujna 2018. godine započela s provedbom projekta „Seksualno nasilje – edukacijski i prevencijski program“, koji je financiran od strane Europske komisije za područje prevencije i suzbijanja rodno uvjetovanog nasilja i nasilja nad djecom, REC-AG-2017/REC-RDAP-GBV-AG-2017. Partnerske organizacije na projektu su Pravobraniteljica za djecu, Plavi telefon, Prehrambeno-tehnološka škola Zagreb, Gimnazija Bernardina Frankopana Ogulin, Srednja škola Ivan Švear Ivanić grad, Medicinska škola Osijek, Obrtnička škola Osijek I Ekonomsko-turistička škola Daruvar.