Vijesti

Poludnevna radionica za volonterke Gerontološkog centra Doma Maksimir

Članice Ženske sobe, Laura Marković i Paula Zore vodit će poludnevnu radionicu za žene treće životne dobi, volonterke i korisnice Gerontološkog centra Doma Maksimir. Poludnevna radionica će se održati u dva dijela, u ponedjeljak i utorak, 09. i 10. ožujka, 2015. godine.

Naziv poludnevne radionice je “Rodno uvjetovano nasilje” i sastavni je dio projekta Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske “Moj glas protiv nasilja”/”My voice against violence” koji financijski podržava Europska unija (u okviru Programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS). Projekt se odvija u suradnji sa dvije partnerske organizacije: Ženska soba – Centar za seksualna prava  i CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje.