Vijesti

Posljednje predavanje na Policijskoj akademiji

U četvrtak, 09.06. Maja Mamula održala je posljednje po redu predavanje na Policijskoj akademiji. Posljednja grupa od više od 30 šefova smjena policijskih postaja s područja cijele Hrvatske upoznata je sa situacijom u Hrvatskoj vezanom uz nasilje nad ženama, te sa ulogom organizacija civilnog društva u suzbijanju tog oblika nasilja, kao i podršci i pomoći koju organizacije civilnog društva pružaju žrtvama. Zahvaljujemo se Policijskoj akademiji na pozivu i nadamo se da će se ova uspješnja suradnja nastaviti i dalje.