Organizacije civilnoga društva kao ključni akteri u standardizaciji sustava za podršku žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela, Vijesti

Poziv na edukaciju za volontere/ke: „Aktivno građanstvo i volontiranje u organizacijama civilnoga društva“

Zadovoljstvo nam je pozvati sve zainteresirane volontere i volonterke na dvodnevnu edukaciju „Aktivno građanstvo i volontiranje u organizacijama civilnoga društva“ koju organizira Ženska soba u suradnji s Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima:

dana 15. i 16. ožujka 2022. godine

u trajanju od 10h do 16h

hotel Sheraton (Zagreb)

Sudjelovanje na edukaciji je besplatno. Svim sudionicima/cama edukacije osigurani su putni troškovi (osobni automobil ili javni prijevoz), smještaj, radni materijali, osvježenje i ručak oba dana.

Na edukaciji će se obrađivati slijedeće teme: rad organizacija članica i same Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela, sustav podrške žrtvama i svjedocima/kinjama u Republici Hrvatskoj, aktivno građanstvo, uloga organizacija civilnoga društva i volontera/ki u postizanju pozitivnih društvenih promjena.

Edukaciju će voditi stručnjakinje i stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom rada s volonterima/kama u organizacijama civilnoga društva: Anamaria Drožđan-Kranjčec, mag.iur., voditeljica pravnog tima Ženske sobe, Kristina Mihaljević, mag.paed.soc., voditeljica preventivnog programa Ženske sobe, Miren Špek, dipl.iur., izvršni direktor Udruge za podršku žrtvama i svjedocima i Maja Štahan, koordinatorica Nacionalnog pozivnog centra za žrtve i svjedoke kaznenih djela.

OBVEZE SUDIONIKA/CA EDUKACIJE:

  • Sudjelovanje na oba dana edukacije.
  • Po završetku edukacije ostvariti minimalno 10 volonterskih sati u organizaciji članici Mreže podrške za žrtve i svjedoke kaznenih djela.
  • U suradnji s organizacijama članicama Mreže podrške za žrtve i svjedoke kaznenih djela organizirati javnu akciju s ciljem promocije Mreže  

Popis organizacija u kojima je moguće volontirati nakon edukacije:

  1. Udruga ”HERA” Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava – Koprivničko-križevačka županija
  2. Centar za građanske inicijative Poreč – Istarska županija
  3. Ženska grupa Karlovac „KORAK“ – Karlovačka županija
  4. S.O.S. telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije

Sudionici/e će po izvršenim obvezama dobiti potvrdu o završenoj edukaciji te volonterskom angažmanu.

Rok za prijave na edukaciju je 1. ožujak 2022. godine. Molimo sve zainteresirane, da do isteka roka, pošalju svoju prijavu na e-mail Ženske sobe (zenska.soba@zenskasoba.hr). U prijavi je potrebno istaknuti ime i prezime, e-mail, broj telefona i organizaciju u kojoj želite volontirati. S obzirom na broj ograničenih mjesta za sudjelovanje na treningu, prvenstvo sudjelovanja imat će osobe prema redoslijedu zaprimanja prijava.

Stojimo Vam na raspolaganju i veselimo se Vašim prijavama!

Dvodnevna edukacija sastavni je dio projekta  „Organizacije civilnoga društva kao ključni akteri u standardizaciji sustava za podršku žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela“ kojeg provodi Ženska soba –  Centar za seksualna prava u partnerstvu s Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima, Hrvatskim pravnim centrom i partnerskom organizacijom s Islanda, Samtok um kvennaathvarf (The Women’s Shelter). Projekt je podržan sa 138.985,00 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova.