Vijesti

Poziv na javno predavanje u Daruvaru

U organizaciji Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar, Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe održat će javno predavanje naziva “Seksualno nasilje” povodom obilježavanja 8. marta.

Javno predavanje će se održati u petak, 6. ožujka, 2015. godine s početkom u 17.00 sati. Sve zainteresirane osobe pozvane su na sudjelovanje na javnom predavanju, jer nakon izlaganja Maje Mamula otvorit će se kratka diskusija.

Javno predavanje je sastavni dio projekta Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske “Moj glas protiv nasilja”/”My voice against violence” koji financijski podržava Europska unija (u okviru Programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS). Projekt se odvija u suradnji sa dvije partnerske organizacije: Ženska soba – Centar za seksualna prava  i CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje.