Vijesti

Poziv na promociju istraživanja i brošure Ženske sobe

Pozivamo Vas na promociju istraživanja i brošure Ženske sobe

„Organizacije civilnog društva koje pružaju specijalizirane servise ženama žrtvama nasilja kao ključni akteri u procesu demokratizacije društva“

Ženska soba je tijekom 2010. godine, zahvaljujući podršci Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, provela istraživanje u cilju utvrđivanja broja i dostupnosti organizacija civilnog društva koje pružaju direktnu pomoć ženama žrtvama nasilja u Hrvatskoj, uvida u područja i oblike rada, kapacitete, educiranost kao i doprinose koje daju takve organizacije u području suzbijanja nasilja protiv žena.

Promocija će se održati

18.11.2010. godine, u 16 h
u prostorijama Europskog doma, Jurišićeva 1
(dvorana Bruxelles).

O rezultatima istraživanja i ulozi organizacija civilnog društva u suzbijanju nasilja protiv žena govorit će:

Gordana Sobol, saborska zastupnica i predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Sabora RH
Andreja Smajlović, stručna savjetnica, Ured za udruge RH
Suzana Kunac, Savjet za razvoj civilnog društva, B.a.B.e.
Maja Mamula, Ženska soba

Bilo bi nam iznimno zadovoljstvo da nam se pridružite!

       Tim Ženske sobe