SNEP Online tool, Vijesti

POZIV NA SUDJELOVANJE NA DVODNEVNOJ EDUKACIJI ZA VOLONTERE/KE U OKVIRU PROJEKTA „SEKSUALNO NASILJE – EDUKACIJSKI I PREVENTIVNI PROGRAM ONLINE (SNEP ONLINE TOOL)“

Ženska soba trenutno provodi projekt „Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program online (SNEP Online Tool)“, financiran od strane Europske unije u okviru Programa građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV-2021-DAPHNE). Projekt se provodi u partnerstvu s Otvorenom medijskom grupacijom.

Opći cilj projekta jest prevencija seksualnog nasilja nad djecom i mladima, a jedna od aktivnosti jest razvoj online edukativne platforme.

Kako bismo razvile platformu koja će biti zanimljiva i edukativna mladima, organiziramo dvodnevnu edukaciju za volontere i volonterke namijenjenu učenicama i učenicima trećih razreda srednjih škola te studentima i studenticama s područja Grada Zagreba . U sklopu edukacije imat ćete priliku naučiti više o temi seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima, kao i steći znanja i vještine za rad na prevenciji seksualnog nasilja. Na kraju edukacije bit će formirana radna skupina volonterki i volontera koji će s timom Ženske sobe nastaviti raditi na prilagodbi programa i razvoju online edukativne platforme u narednim mjesecima u sklopu volonterskog angažmana.

Edukaciju će voditi članice Ženske sobe, Kristina Mihaljević, mag. paed. soc., Andrea Domitrović Šmida, mag. psych. i Svea Kučinić, mag. rehab. educ., koje imaju višegodišnje iskustvo rada na području prevencije seksualnog nasilja.

Sudjelovanje na edukaciji je besplatno te će u sklopu edukacije biti osigurana osvježenja i ručak.

Edukacija će se održati 18. i 19. listopada 2022. u Zagrebu (točnu lokaciju ćemo javiti naknadno).

OBVEZE SUDIONIKA/CA EDUKACIJE:

  1. Obvezno je prisustvovanje tijekom cjelokupnog trajanja edukacije.
  2. Po završetku edukacije odraditi 30 volonterskih sati po osobi do 1. lipnja 2023. kroz rad na prilagodbi, razvoju i testiranju online platforme u suradnji s članicama Ženske sobe.

Sudionici/ce će na samoj edukaciji potpisati ugovor o volontiranju te će po izvršenim obvezama svi sudionici/e će primiti potvrdu o sudjelovanju na edukaciji i projektnim aktivnostima. Odrađeni volonterski sati također mogu biti uneseni u volontersku knjižicu.

Putem ove edukacije učenici/e će imati priliku:

  • unaprijediti svoja znanja o problematici seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima
  • detaljno se upoznati sa programom prevencije seksualnog nasilja SNEP
  • pružiti svoj uvid i mišljenje o najadekvatnijem pristupu približavanja teme prevencije seksualnog nasilja djeci i mladima
  • aktivno doprinijeti prevenciji i suzbijanju seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima

Prijava za sudjelovanje moguća je putem poveznice: https://forms.gle/zDZibX6qvS4w6HBg7

Krajnji rok za prijavu je 10. listopada 2022. Broj mjesta na edukaciji je ograničen.

Stojimo Vam na raspolaganju za sva pitanja putem e-maila (zenska.soba@zenskasoba.hr) i telefona (01/6119-174). Bilo bi nam iznimno drago kada biste se odazvali našem pozivu i zajedno s nama doprinijeli razvoju edukativne online platforme za prevenciju seksualnog nasilja!