Vijesti

Poziv za prijavu na jednodnevnu edukacija za medicinske sestre i medicinske tehničare

U organizaciji Ženske sobe 22. listopada 2020. godine održava se jednodnevna edukacija za medicinske sestre i tehničare o problemu nasilja u obitelji i seksualnog nasilja koje su preživjeli pacijenti i pacijentice.

Edukacija se zbog epidemioloških razloga provodi u online formatu putem video linka (ZOOM aplikacija) u trajanju od 4 sata, od 11,30 do 15,30 sati.

Edukacija je prijavljena Hrvatskoj komori medicinskih sestara.

Program „Centar za žrtve seksualnog nasilja“ u sklopu kojega se provodi edukacija usmjeren je na pružanje psihosocijalne podrške žrtvama seksualnog nasilja i nasilja u obitelji, kao i na edukaciju osoba iz sustava zdravstvene skrbi s ciljem zaštite i unaprjeđenja mentalnog zdravlja žrtava. Provodi se u partnerstvu s Gradom Zagrebom, Gradskim uredom za zdravstvo te s Neuropsihijatrijskom bolnicom dr. Ivan Barbot Popovača, uz podršku Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.

Cilj edukacije: podizanje razine svijesti i znanja medicinskih sestara i tehničara o problematici nasilja u obitelji i seksualnog nasilja kod pacijentica i pacijenata,  upoznavanje s obavezama koje proističu iz pravno obvezujuće regulative, direktan rad sa pacijentima i pacijenticama koji su preživjeli nasilje u obitelji i seksualno nasilje

Trajanje: 4 sata

Trenerski tim: dr. sc. Maja Mamula, psihologinja (Ženska soba), doc. dr. sc. Goran Arbanas, dr. med., specijalist psihijatrije (Klinika za psihijatriju Vrapče) i dr. sc. Lana Peto Kujundžić, sutkinja za mladež (Županijski sud u Zagrebu).

Sudionici/e: 30 medicinskih sestara i tehničara

Radi ograničenog broja mjesta, molimo Vas da Vaše sudjelovanje (ili sudjelovanje zaposlenika/ca Vaše institucije) na edukaciji potvrdite Ženskoj sobi do 19. listopada 2020. godine putem e–maila: zenska.soba@zenskasoba.hr sa sljedećim podacima:
– Ime i prezime
– Kontakt podaci (e-mail, broj mobitela/telefona)
– Naziv ustanove/institucije u kojoj sudionik/ca radi