Vijesti

Predavanja na Policijskoj akademiji se nastavljaju

Predavanja na policijskoj akademiji se nastavljaju. Maja Mamula i Maja Vukmanić su 28.09.2010. godine održale predavanje na Policijskoj akademiji u Zagrebu za više od 40 šefova/ica smjena policijskih postaja iz različitih dijelova Hrvatske.

Tema predavanja bila je Nasilje nad ženama: situacija u Hrvatskoj – uloga organizacija civilnog društva.