Vijesti

Predavanje na Policijskoj akademiji u Zagrebu

Predavanje na temu “Uloga organizacija civilnog društva u zaštiti žrtava spolnih delikata i nasilja u obitelji i suradnja s policijom” održala je Maja Vukmanić Rajter, voditeljica Centra za žrtve seksualnog nasilja u Ženskoj sobi. Predavanje je održano na Policijskoj akademiji u Zagrebu, 3. travnja, 2014. godine. Sudionice/ci predavanja bile/i su policijske/i službenice/ke kriminalističke policije iz svih policijskih uprava u Republici Hrvatskoj, koje/i specijaliziraju za rad u predmetima maloljetničke delinkvencije, kaznenopravne zaštite djece i maloljetnika te nasilja u obitelji.

Maja Vukmanić Rajter u uvodnom dijelu predavanja predstavila je rad Ženske sobe i Centra za žrtve seksualnog nasilja te web stranicu Sigurno mjesto. Prilikom iznošenja podataka o rasprostranjenosti seksualnog nasilja u Hrvatskoj od 2010. do 2013. godine, istaknula je kako je seksualno nasilje rodno uvjetovano nasilje. Primjerice, prema podacima Ministarstvu unutarnjih poslova RH za 2011. godinu muškarci su u 96% slučajeva počinitelji seksualnog nasilja. Nadalje su se na predavanju izložili razlozi o neprijavljivanju seksualnog nasilja te je pojašnjen mit o “pravom silovanju”.

Vukmanić Rajter sudionice/ke upoznala je i sa organizacijama civilnog društva koje pružaju direktnu pomoć i podršku ženama žrtvama nasilja u Hrvatskoj. Također, predstavila je istraživanje “Organizacije civilnog društva koje pružaju specijalizirane servise ženama žrtvama nasilja kao ključni akteri u procesu demokratizacije društva”, koje je provela Ženska soba 2010. godine s predstavnicama/ima organizacija civilnog društva u Hrvatskoj. Prilikom iznošenja rezultata, istaknula je odgovore sudionica/ka istraživanja o suradnji s drugim institucijama, tijelima i organizacijama. Podaci istraživanja o suradnji s policijom i sudovima RH pokazuju kako samo 6% organizacija ističe kako nema suradnju s policijom, dok u 73% slučajeva organizacije ističu dobru i izuzetno dobru suradnju s istima. Sa sudovima ne surađuje 22% organizacija, dok kao dobrom/izuzetno dobrom suradnjom ističe 56% organizacija. Lošom/izrazito lošom suradnjom opisuje 32% slučajeva.

Održano predavanje na Policijskoj akademiji u Zagrebu dio je aktivnog rada Ženske sobe u području osvještavanja institucija i javnosti o seksualnom nasilju i seksualnim pravima kroz edukacijska predavanja.