Vijesti

Predavanje na Policijskoj akademiji

Maja Mamula je 22.09.2010. godine održala predavanje na Policijskoj akademiji u Zagrebu šefovima/cama smjena policijskih postaja iz različitih dijelova Hrvatske. Tema predavanja bila je Nasilje nad ženama: situacija u hrvatskoj – uloga organizacija civilnog društva. Predavanje je održano upravo na Nacionalni dana borbe protiv nasilja nad ženama.

Suradnja sa policijskom akademijom je iznimno važna za uspostavljanje kros-sektorske suradnje između policije i organizacija civilnog društva koje rade na ovom području, a za iniciranje suradnje treba zahvaliti gospođi Suzani Kikić, koja već godinama zahvaljujući svom renomeu i kvaliteti rada uspijeva povezati različite struke i unaprjeđivati multidisciplinarni pristup i suradnju.