Vijesti

Predavanje Nasilje protiv žena za predstavnike/ce institucija i OCD-a Požeško-slavonske županije

Na poziv Centra za podršku i razvoj civilnog društva Delfin iz Pakraca, Maja Mamula je 02.10.2010. godine održala predavanje o nasilju protiv žena u okviru trodnevnog treninga „Pružanje podrške žrtvama obiteljskog nasilja“.

Sudionici/e trodnevnog treninga bili su predstavnici/e sudova, državnih odvjetništava, centara za socijalnu skrb, policije i organizacija civilnog društva iz Požeško-slavonske županije. Trening se odvijao u termama Jezerčica u Donjoj Stubici.