Vijesti

Predavanje o modelima prevencije rada sa mladima

Maja Vukmanić, članica Ženske sobe, održala je predavanje o modelima prevencije rada sa mladima 12.09. u Termama Jezerčica za predstavnike/ice osnovnih i srednjih škola, predstavnike/ice policije i vojske te predstavnike/ice organizacija civilnog društva. Trening „Trgovanje ljudima je naša odgovornost“  održan je u organizaciji DELFIN-a Pakrac kao dio projekta kojeg je financijski održao Ured za ljudska prava Vlade RH.