Vijesti

Predavanje o seksualnom nasilju za predstavnike/ce relevantnih insitutcija u Virovitici

Maja Mamula iz Ženske sobe je 24. 10. 2009. pozvana od strane SOS telefon Virovitica da održi predavanje o seksualnom nasilju, oblicima, rasprostranjenosti i posljedicama, kao i potrebom za standardizacijom prakse u radu sa žrtvama seksualnog nasilja. Predavanje je održano za predstavnike/ce relevantnih institucija, kao što je policija, državno odvjetništvo, sudovi, bolnice, centri za socijalnu skrb.