Vijesti

Predavanje “Seksualno nasilje” za poslijediplomski stručni studij iz školske medicine

Zagreb, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“
14.04.2008.

Ženska soba – Centar za seksualna prava je u suradnji sa Školom narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ 14.04.2008. organizirala predavanje „Seksualno nasilje“. Predavanje je održano u okviru poslijediplomskog stručnog studija iz Školske medicine, u trajanju od 4 sata.

Predavale su Maja Mamula i Voljana Kapelina, a sudjelovalo je 10 liječnica koje pohađaju ovaj stručni studij.

Cilj treninga je bio pružiti osnovne informacije o seksualnom nasilju: oblicima, rasprostranjenosti, indikatorima koji ukazuju na seksualno nasilje, kao i posljedicama. Poseban naglasak je bio stavljen na zaštitu mladih osoba od seksualnog nasilja, kroz upoznavanje sa Protokolom o postupanju u slučaju seksualnog nasilja u školama, osnovnim elementima zaštite mladih, te je predstavljen nacrt Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja, koji razvija radna skupina u okviru Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH.

Osim izlaganja učesnice su imali prilike i uvježbavati konkretne akcije kroz nekoliko primjera iz prakse.