Vijesti

Predavanje u Strukovnoj školi Virovitica

U sklopu projekta „Rodnom ravnopravnošću protiv seksualnog nasilja“, koji se provodi u suradnji sa SOS telefonom Virovitica i financijsku potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Maja Mamula je 16.03. održala predavanje u Strukovnoj školi Virovitica na temu: Seksualno nasilje kod adolescenata/ica. Predavanju je prisustvovao/la 41 profesor/ica i stručni suradnik/ica Strukovne škole Virovitica.