Vijesti

Predavanje za policijske službenice i službenike u okviru specijalističkog tečaja za maloljetničku delinkvenciju i kriminalitet na štetu mladeži i obitelji

Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe održala je predavanje Uloga organizacija civilnog društva u zaštiti žrtava obiteljskog nasilja 17.12.2015. na Policijskog akademiji za 20 policijskih službenika/ca iz gotovo svih policijskih uprava na području RH, u okviru Specijalističkog tečaja za maloljetničku delinkvenciju i kriminalitet na štetu mladeži i obitelji.

Cilj predavanja bio je približiti i pojasniti policijskim službenicima/cama ulogu i važnost organizacija civilnog društva (OCD-a) kao neizostavnih partnera u postupku zaštite žrtava nasilja u obitelji, s naglaskom i na sve druge aktivnosti koje OCD-i redovno provode, uključujući i lobiranje za izmjene zakonodavstva, razvoj javnih politika na području suzbijanja nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, provođenju edukacija, istraživanja i javnih kampanja o problemu. Također, istaknuto je kako su upravo ženske i feminističke organizacije civilnog društva u Hrvatskoj otvorile temu nasilja nad ženama i nasilja i obitelji, te pokrenule prve servise za žrtve nasilja (skloništa, savjetovališta, SOS telefone, Centar za žrtve seksualnog nasilja).

Sudionici/e specijalističkog tečaja će nakon završetka nastave i uspješno položenog završnog ispita steći certifikat za policijskog službenika za mladež (u okviru kriminalističke policije), sukladno odredbama Zakona o sudovima za mladež.