Vijesti

Predavanje za postdiplomantice školske medicine

Maja Mamula i Voljana Kapelina iz Ženske sobe su 25. 03. 2009. održale predavanje “Seksualno nasilje” na Školi narodnog zdravlja “Andrija Štampar” za postdiplomantice školske medicine. Uključene teme bile su: oblici seksualnog nasilja, rasprostranjenost, posljedice, te protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja nad učenicima i učenicama. Predavanje je potaknulo živu diskusiju baziranu na brojnim primjerima iz prakse školskih liječnika/ica.