Vijesti

Predavanje za profesorice/e i stručne suradnice/ke u sklopu projekta “Moj glas protiv nasilja!”

Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu sa Centrom za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI) i Uredom za ravnopravnost spolova RH provodi projekt naziva “Moj glas protiv nasilja!”. Cilj projekta je podizanja javne svijesti o neprihvatljivosti svih oblika nasilja nad ženama i djevojkama. Projekt financira Europska unija u okviru programa PROGRESS.

U sklopu projekta provedene su u organizaciji CESI-a i aktivnosti stručnog usavršavanja 30 profesorica/a te stručnih suradnica/ka iz različitih srednjih škola iz 20 gradova iz cijele Hrvatske. Stručno usavršavanje održano je u Termama Jezerčica, Donja Stubica, od 12. do 13. travnja, 2014. godine. Na prvom danu održavanja stručnog usavršavanja, predavanje je održala Maja Vukmanić Rajter, voditeljica Centra za žrtve seksualnog nasilja. Vukmanić Rajter je sudionicama/ima održala predavanje o seksualnom nasilju – oblicima, rasprostranjenosti, posljedicama te zakonskom okviru relevantnom za seksualno nasilje. U sklopu predavanja sa sudionicama/ima Vukmanić Rajter održala je i vježbu primjera seksualnog nasilja u školi kako bi se prisutne/i na konkretnom slučaju upoznale/i s Protokolom o postupanju u školama prema mladim osobama koje su doživjele seksualno nasilje.

Nadalje je u sklopu stručnog usavršavanja posebna pažnja bila posvećena i uzrocima te posljedicama rodno uvjetovanog nasilja, razmjeni dobrih praksi u radu na prevenciji te prevenciji trgovanja ljudima. Neophodno je raditi s mladima na prepoznavanju kvalitetnih i štetnih veza jer to doba kada ulaze u prve partnerske odnose te na prepoznavanju različitih oblika nasilnog ponašanja,  prepoznavanju i uklanjanju rodnih stereotipa i mitova o nasilju.

Vukmanić Rajter_Predavanje Progress