Vijesti

Predstavljene publikacije “Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji” i “Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja”

Povodom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama publikacije “Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji” (poznatije kao “Istanbulska konvencija”) i “Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja” predstavljene su 22. rujna, 2014. godine u hotelu Dubrovnik u Zagrebu. Predstavljanje je organizirano od strane Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske, u čijem izdanju su publikacije izdane, a u okviru projekta “Moj glas protiv nasilja”, podržanog od Europske unije u okviru Programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – Progress. Ženska soba – Centar za seksualna prava i Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI) partnerske su organizacije na projektu “Moj glas protiv nasilja”.

Publikacije su predstavile mr. sc. Helena Štimac Radin, ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH, Irena Sarta, savjetnica u Uredu za ravnopravnost spolova i Paula Zore, članica Ženske sobe – Centra za seksualna prava.

Helena Štimac Radin je istaknula kako je cilj tiskanih publikacija upoznati javnost i sve odgovorne aktere čiji je rad vezan uz problematiku nasilja nad ženama te seksualnog nasilja s obvezama koje propisuje Vijeće Europe. Navela je kako Republika Hrvatska još uvijek nije ratificirala “Istanbulsku konvenciju”, za razliku od zemalja u regiji, kao što su Albanija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske i dalje će se zalagati za ratifikaciju “Istanbulske konvencije”, što je i jedna od mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova 2011. – 2015. Štimac Radin je navela kako je Vijeće Europe odlučilo donijeti “Istanbulsku konvenciju” jer je jedna od najvećih prepreka ravnopravnosti spolova nasilje nad ženama. Iako se mnoge konvencije i propisi rijetko kada odmah u potpunosti primjene, Štimac Radin je navela kako “Istanbulska konvencija” samo može pridonijeti bržem donošenju zakona i mjera za poboljšanje položaja žena u društvu. Na kraju svog izlaganja je navela kako se nada da će i Republika Hrvatska ubrzo ratificirati “Istanbulsku konvenciju”.

Irena Sarta je prilikom predstavljanja “Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja”, kojeg je izradila međuresorna radna skupina kojom je presjedala koordinatorica Ženske sobe, dr. sc. Maja Mamula, naglasila kako je on jedan od odgovora kojim se nastoji efikasno riješiti problematika seksualnog nasilja. “Protokol”  propisuje smjernice i osigurava standardizirani postupak svih nadležnih tijela u postupku pružanja pomoći i podrške žrtvama seksualnog nasilja te procesuiranja počinitelja/ica. Sarta je izdvojila kako će se dosljednom primjenom “Protokola” osigurati i bolje prikupljanje dokaza potrebnih za kaznene postupke.

Završnu riječ je imala Paula Zore, pri čemu je navela kako Ženska soba “Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja” vidi kao izuzetno važan korak u prevenciji i borbi protiv seksualnog nasilja. Zore je navela kako “Protokol” donosi sustavan pristup te je temelj za izgradnju sustava, jednako kao što je i potreban za sprečavanje dodatne viktimizacije žrtava seksualnog nasilja te zaštite mentalnog zdravlja žrtava. Izdvojila je kako je važan i rad s medijima, cjelokupnim sustavom te relevantnim akterima što je izuzetno značajno za postizanje potpune implementacije “Protokola”.

Na predstavljanju su prisustvovale i predstavnice/i Županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova, predstavnice/i organizacija civilnog društva, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, Anka Slošnjak, saborske zastupnice Jadranka Kosor, Gordana Sobol, Sonja König, Vesna Škare-Ožbolt, te druge/i.

IMAG0751

IMAG0747