Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja, Vijesti

Projekt “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja”

U sklopu IPA 2012 Building Capacities of CSOs for Ensuring Effective Implementation of the EU Standards in the Enforcement of Human Rights Ženska soba je nositeljica projekta “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja”. Projekt za glavni cilj ima unaprijediti zaštitu prava žrtava seksualnog nasilja te osigurati učinkovitu implementaciju EU standarda. Jedan od dugoročnih ciljeva projekta je povećana kvaliteta života osoba koje su preživjele seksualno nasilje te povećana svijest o problematici seksualnog nasilja, dok su kratkoročni ciljevi razvijanje učinkovitog partnerstva između organizacija civilnog društva (OCD), institucija i lokalnih vlasti u borbi protiv seksualnog nasilja, poboljšana zaštita prava žrtava seksualnog nasilja i učinkovita implementacija EU standarda, povećana razina kvalitete života žrtava kroz sustavnu potporu Centra za žrtve seksualnog nasilja, povećano prepoznavanje OCD-a kako sudionika u procesu ostvarivanja ljudskih prava te povećane mogućnosti OCD-a za zagovaranje i monitoriranje politika i EU standarda.

 

Kako bi se postigao glavni cilj te osigurali dugoročni i kratkoročni rezultati, razvili smo 4 grupe aktivnosti: (1) Edukacija i unaprjeđenje profesionalnih znanja i vještina relevantnih državnih institucija i organizacija civilnog društva kako bi se zaštitila prava žrtva seksualnog nasilja, (2) Senzitizacija i aktivno uključenje studenata/ica humanističkih znanosti kroz implementaciju edukacijskog programa za volontere/ke o seksualnom nasilju, (3) Unaprjeđenje kvalitete života žrtava seksualnog nasilja kroz sistematični rad jedinog postojećeg Centra za žrtve seksualnog nasilja i (4) Zagovaranje aktivnosti organizacija civilnog društva za učinkovitu implementaciju direktive 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća Europe o uspostavi minimalnih standarda u pravima i zaštiti žrtava kaznenih djela. Peta grupa aktivnosti nosi naziv „Monitoring i evaluacija projekta“, a ona se odnosi na kontrolu kvalitete i učinkovitosti provođenja gore navedenih projektnih aktivnosti.

Projekt “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” uključuje Žensku sobu – Centar za seksualna prava (nositeljica projekta), suradničku organizaciju Udrugu Brod – grupu za ženska ljudska prava te partnersku organizaciju Grad Slavonski Brod.

 

Vrijeme trajanja projekta je od studenog 2015. do studenog 2017. godine.

 

Ovaj projekt financira Europska unija i sufinancira Ured VRH za udruge.

 

O aktivnostima na projektu redovno ćemo izvještavati na našoj web stranici, a za sve dodatne informacije nam se slobodno obratite na e-mail: zenska.soba@zenskasoba.hr ili tel. 01 6119 174.