Projekti i Donatori

2024

Godine

„Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“

Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske

01.01.2024. – 31.12.2026.

SNEP ONLINE TOOL

European Commission-EU

01.03.2022. – 31.05.2024.

Centar za žrtve seksualnog nasilja

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

01.05.2023.-30.04.2024.

Podrška i osnaživanje roditelja čija su djeca žrtve kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

01.06.2023.-31.05.2024.

Prevencija seksualnog nasilja

Grad Zagreb

01.07.2023.-30.06.2024.

Osiguravanje podrške žrtvama seksualnog nasilja u okviru rada Centra za žrtve seksualnog nasilja

Grad Zagreb

01.07.2023.-30.06.2026.

Sigrid Rausing Trust

Institucionalna potpora

01.12.2023. – 31.12.2026.

Sufinanciranje EU projekta „SNEP Online tool“

Ured za udruge Vlade RH

01.03.2022. – 28.02.2024.

2Gether4Victims – Coordinating and harmonising Generic and Specialist Support services for victims of gender – based violence

Partnerice, nositelji: Victim Support Europe

European Commission

(03.04.2023.-02.04.2025.)

Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga u području demokratizacije i društvenog razvoja

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

01.01.2024.-31.12.2026.

SNEP – Prevencija seksualnog nasilja

Središnji državni ured za demografiju i mlade

(01.01.-31.12.2024.)

Sufinanciranje EU projekta „2Gether4Victims – Coordinating and harmonising Generic and Specialist Support services for victims of gender – based violence“

Ured za udruge Vlade RH

(27.11.2023.-02.04.2025.)     

2023

„Organizacije civilnoga društva kao ključni akteri u standardizaciji sustava za podršku žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela“

Island, Lihtenštajn i Norveška u okviru EGP i Norveških grantova (Active citizen fund)

(01.01.2021. – 30.06. 2023.)

„Sexual Violence – Educational and Prevention Program 2 – Junior – SVEP 2 – Junior“

European Commission, Directorate – general justice and consumers

(01.02.2021. – 31.06.2023.)

„Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“

Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske

(01.01.2021. – 31.12.2023.)

SNEP ONLINE TOOL

European Commission-EU

01.03.2022. – 28.02.2024.

„Edukacija, osnaživanje i suradnja – moja prilika za budućnost“

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

(01.06.2020. – 31.05.2023.)

ZIP – zaštiti i prepoznaj! Zaštita djece s teškoćama u razvoju od seksualnog nasilja.

Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom

01.03.2022. – 28.02.2023.

Sufinanciranje EU projekta SNEP 2 – Junior

Ured za udruge Vlade RH

28.07.2021.-31.06.2023.

Sufinanciranje EU projekta SNEP 2 – Junior

Grad Zagreb

28.05.2021. – 31.06.2023.

Implementacija SNEP programa

Središnji ured za demografiju i mlade

(01.01.2023. – 31.12.2023.)

Sigrid Rausing Trust

Institucionalna potpora

01.11.2022. – 31.10.2023.

Centar za žrtve seksualnog nasilja

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

01.05.2023.-30.04.2024.

Podrška i osnaživanje roditelja čija su djeca žrtve kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

01.06.2023.-31.05.2024.

2Gether4Victims

Partnerice, nositelji: Victim Support Europe

CERV program od Europske komisije

03.04.2023. – 02.04.2026.

Prevencija seksualnog nasilja

Grad Zagreb

01.07.2023.-30.06.2024.

Centar za žrtve seksualnog nasilja

Grad Zagreb

01.01.2023.-31.12.2024.

Osiguravanje podrške žrtvama seksualnog nasilja u okviru rada Centra za žrtve seksualnog nasilja

Grad Zagreb

01.07.2023.-30.06.2026.

Sigrid Rausing Trust

Institucionalna potpora

01.12.2023. – 31.12.2026.

Sufinanciranje EU projekta „SNEP Online tool“

Ured za udruge Vlade RH

01.03.2022. – 28.02.2024.

Institucionalna potpora stabilizaciji i/ili razvoju udruge

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

(01.01.2024. – 31.12.2026.)

2022

„Organizacije civilnoga društva kao ključni akteri u standardizaciji sustava za podršku žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela“

Island, Lihtenštajn i Norveška u okviru EGP i Norveških grantova (Active citizen fund)

(01.01.2021. – 30.06. 2023.)

„Sexual Violence – Educational and Prevention Program 2 – Junior – SVEP 2 – Junior“

European Commission, Directorate – general justice and consumers

(01.02.2021. – 31.01.2023.)

„Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“

Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske

(01.01.2021. – 31.12.2023.)

SNEP ONLINE TOOL

European Commission-EU

01.03.2022. – 28.02.2024.

Centar za žrtve seksualnog nasilja

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske

(20.12.2019. – 19.12.2022.)

„Edukacija, osnaživanje i suradnja – moja prilika za budućnost“

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

(01.06.2020. – 31.05.2023.)

„Unapređenje rada Centra za žrtve seksualnog nasilja“

Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
(01.03.2022. – 31.12.2022.) – trogodišnji program

Center for Victims of Sexual Violence

Diana De Veigh

15.01. – 15.07.2022.

Sufinanciranje EU projekta SNEP 2 – Junior

Ured za udruge Vlade RH

28.07.2021.-31.01.2023.

Sufinanciranje EU projekta SNEP 2 – Junior

Grad Zagreb

28.05.2021. – 31.01.2023.

ACT – Aktivno do promjene

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

(08.11.2021. – 31.08.2022.)

„Prepoznaj, osnaži se, prijavi“

Središnji ured za demografiju i mlade

(01.01.2022. – 31.12.2022.)

„Znaj bolje, čini više“

Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom

01.04.2021.-31.03.2022.

„Centar za žrtve seksualnog nasilja“

Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom

01.02.2021. – 31.01.2022.

Centar za žrtve seksualnog nasilja

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

01.01.2022. – 31.12.2022.

ZIP – zaštiti i prepoznaj! Zaštita djece s teškoćama u razvoju od seksualnog nasilja.

Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom

01.03.2022. – 28.02.2023.

Centar za žrtve seksualnog nasilja

Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom

01.01.2022.-31.12.2022.

Zaštita mentalnog zdravlja žrtava seksualnog nasilja

Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom

01.01.2022.-31.12.2022.

2021

„Organizacije civilnoga društva kao ključni akteri u
standardizaciji sustava za podršku žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela“

Island, Lihtenštajn i Norveška u okviru EGP i Norveških grantova (Active citizen fund)

(01.01.2021.-30.06.2023.)

 

„Sexual Violence – Educational and Prevention Program 2 – Junior – SVEP 2 – Junior“

European Commission, Directorater – general justice and consumers

(01.02.2021.-31.01.2023.)

 

„Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“

Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske

(01.01.2021.-31.12.2023.)

Institucionalna potpora stabilizaciji i/ili razvoju udruge

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

(01.01.2019.-31.12.2021.)

Centar za žrtve seksualnog nasilja

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske

(20.12.2019.-19.12.2022.)

 

„Edukacija, osnaživanje i suradnja – moja prilika za budućnost“

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

(01.06.2020.-31.05.2023.)

 

„Kutak ravnopravnosti“

Središnji državni ured za demografiju i mlade 

(01.01.2020. – 31.01.2021.)

 

„Samo Da znači Da“

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

(01.06.2020. – 31.05.2021.)

 

„Seksualno nasilje u obitelji – otvoreno o skrivenom!“

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

(01.12.2020. – 30.11.2021.)

 

Pomoć i podrška žrtvama seksualnog nasilja

Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

(15.12.2020. – 28.02.2021.)

 

„Ostvarivanje prava i podrške žrtvama seksualnog nasilja“

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

(01.09.2020. – 28.02.2021.)

 

„Unapređenje rada Centra za žrtve seksualnog nasilja“

Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
(01.03.2021. – 31.12.2021.) – trogodišnji program

 

„Centar za žrtve seksualnog nasilja“
Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

(01.01.2020. – 28.02.2021.)

#NEnasilju

Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

(15.12.2020. – 28.02.2021.)

 

Siguran klik

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

(01.06.2020. – 31.05.2021.), – partnerstvo, nositelj projekta: Centar za razvoj mladih

 

„Mladi za mlade jačanje zajednice mladih osoba u riziku od socijalne isključenosti“

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

(01.06.2020. – 31.05.2021.) – partnerstvo, nositelj projekta: Centar za razvoj mladih

 

Center for Victims of Sexual Violence

Diana De Veigh

11.03.2021. – 11.09.2021.

 

Sufinanciranje EU projekta SNEP 2 – Junior

Ured za udruge Vlade RH

28.07.2021.-31.01.2023.

 

Sufinanciranje EU projekta SNEP 2 – Junior

Grad Zagreb

28.05.2021. – 31.01.2023.

ACT – Aktivno do promjene

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

(08.11.2021. – 31.08.2022.)

 

„Prepoznaj, osnaži se, prijavi“

Središnji ured za demografiju i mlade

(01.01.2022. – 31.12.2022.)

 

Zaštita mentalnog zdravlja osoba koje su preživjele seksualno nasilje

Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo

01.03.2021. – 31.12.2021.


„Znaj bolje, čini više“

Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom

-28.02.2022.

 

2020

„Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske

(01.01.2018. – 31.12.2020.)

 

„Edukacijom i osnaživanjem – korak bliže zaposlenju“

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

(01.06.2017. – 31.05.2020.)

 

Sexual Violence – Educational and Prevention Program (SVEP Program)

European Commission, Directorate – general justice and consumers

(01.09.2018. – 01.09.2020.)

 

Institucionalna potpora stabilizaciji i/ili razvoju udruge

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

(01.01.2019. – 31.12.2021.)

 

Centar za žrtve seksualnog nasilja

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu zaštitu

(01.12.2019. – 30.11.2020.)

 

Centar za žrtve seksualnog nasilja

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu zaštitu

(01.12.2019. – 31.05. 2020.)

 

#Siguranklik!

Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

(20.09.2019. – 31.01.2020.)

 

Centar za žrtve seksualnog nasilja

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske

(20.12.2019. -19.12.2020.)

 

„Kutak ravnopravnosti!“

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu zaštitu

(01.01.2020.-31.12.2020.)

 

Jednokratna podrška 2020.  Milijarda ustaje

Grad Zagreb, Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava


2019

#surfambezstraha

Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

(01.01.2018.-31.01.2019.)

 

#Siguranklik!

Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

(20.09.2019. – 31.01.2020.)

 

Psihosocijalna pomoć i podrška žrtvama seksualnog nasilja

Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo

(26.07.2019. – 31.12.2019.)

 

Centar za žrtve seksualnog nasilja

Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

(16.09.2019. – 31.12.2019.)

 

Jednokratna financijska podrška

Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

(26.08.2019. – 31.12.2019.)

 

Jednokratna financijska podrška „1 od 3“ žene

Grad Zagreb, Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava

(11.10.2019. – 31.12.2019.)

 

2018

“Building more effective protection: transforming the system for combating violence against women”

European Commission

Directorate – general justice and consumers

Partnerski projekt s Pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova

(01.04.2017. – 30.09.2019.)

 

„Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske

01.01.2018. – 31.12.2020.

 

„Edukacijom i osnaživanjem – korak bliže zaposlenju“

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

(01.06.2017. – 31.05.2020.)

 

„Mladi za ravnopravno društvo“

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

(01.12.2018. – 30.09.2019.)

 

Stop nasilju i govoru mržnje na Internetu

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

(01.10.2017. – 31.07.2018.)

 

Zajednički za sigurno odrastanje

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

(15.10.2017. – 14.10.2018.)

 

Isključi nasilje – unapređenje kompetencija ključnih dionika na otoku Visu za prevenciju raznih oblika nasilja nad djecom

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Partnerski projekt s Udrugom SVIMA

(15.10.2017. – 14.10.2018.)

 

Razvoj socijalnih i emocionalnih vještina s ciljem suzbijanja seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima u riziku

Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

(23.10.2017. – 31.01.2018.)

 

Sexual Violence – Educational and Prevention Program (SVEP Program)

European Commission, Directorate – general justice and consumers

(01.09.2018. – 01.09.2020.)

 

Jednokratna financijska potpora za 2018.    

Grad Zagreb

(01.03.2018. – 31.12.2018.)

 

Jednokratna financijska potpora za 2018.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

(01.08.2018.-31.12.2018.)

 

Center for Victims of Sexual Violence

Mediterranean Women’s Fund

(05.2018. – 04.2019.)

 

#surfambezstraha

Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

(01.01.2018.-31.01.2019.)

 

Centar za žrtve seksualnog nasilja

Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

(01.01.2018.-31.12.2018.)

 

Psihosocijalna pomoć žrtvama seksualnog nasilja

Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo

(01.01.2018.-31.12.2018.)

 

Opadanje broja slučajeva kaznenog djela silovanja – od prijave do pravomoćne presude

Volonterski projekt Ženske sobe (od 2012.)

 

REKOM

Volonterski projekt Ženske sobe (od 2008.)

 

Inicijativa za građanski odgoj

Volonterski projekt Ženske sobe (od 2009.)