Vijesti

Provedena dvodnevna edukacija “Suzbijanje nasilja u obitelji i seksualnog nasilja”

Dana 17. i 18. veljače održana je dvodnevna edukacija „Suzbijanje nasilja u obitelji i seksualnog nasilja“ koju je organizirala Ženska soba – Centar za seksualna prava, u partnerstvu s Gimnazijom Bernardina Frankopan (Ogulin). Edukacija je održana u hotelu Frankopan u Ogulinu na kojoj je sudjelovalo 17 profesora/ica i stručnih suradnika/ica odgojno-obrazovnih ustanova s područja Karlovačke županije, s naglaskom na Grad Ogulin.

Na edukaciji su održana predavanja na teme: Nasilja u obitelji, Seksualno nasilje nad i među mladima, Pravna perspektiva nasilja u obitelji i seksualnog nasilja; Posljedice nasilja u obitelji i seksualnog nasilja na djecu i mlade, Prevencijski programi Ženske sobe.

Sudionici i sudionice su drugog dana edukacije kroz vježbe i rad u malim grupama sami osmišljavali prevencijske radionice na temu nasilja u obitelji te seksualnog nasilja, a koje će provoditi u svojim školama.

Predavačice na edukaciji su bile dr. sc. Maja Mamula (Ženska soba), Branka Žigante Živković, dipl. iur. (sutkinja na Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske), Maja Vukmanić Rajter, prof. soc. pedagogijje (Ženska soba) i Josipa Tukara Komljenović, mag. soc. (Ženska soba).

Cilj edukacije je aktivno uključivanje i educiranje profesora/ica, stručnih suradnika/ica osnovnih i srednjih škola o prevenciji i suzbijanju nasilja u obitelji i seksualnog nasilja nad i među mladima te u konačnici povećati znanje djece i mladih o ovoj problematici te ih potaknuti na aktivno uključivanje u prevenciju.

Stručna edukacija sastavni je dio projekt „Suradnjom do promjena“ kojeg provode Ženska soba – Centar za seksualna prava i Gimnazija Bernardina Frankopana, Ogulin uz financijsku podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

IMG_2624

IMG_2635

IMG_2615