Vijesti

Radionica “Seksualno nasilje u školama” u Čakovcu

Dana 27. 05 2008. godine održana je follow up  radionica za profesore i profesorice te stručne suradnike i suradnice Međimurske županije na temu Seksualno nasilje u školama. Na radionici je bilo 17 osoba koje su predstavile svoj rad sa učenicima na temu seksualnog nasilja u školama. Svi/e prisutni/e su bili jako zadovoljni/e održanim radionicama, ali i samim programom, te su izrazili želju za nastavkom suradnje i provođenjem radionica u njihovim školama.