Vijesti

Radionica za članove/ice multidisciplinarnog tima za suzbijanje trgovanja ljudima

U Jezerčici je 04. 09. 2009. Maja Mamula održala radionicu sa temom: “Trgovanje ljudima i seksualno nasilje” u sklopu treninga, kojeg je za 16 članova i članica multidisciplinarnog tima za suzbijanje trgovanja ljudima Požeško-slavonske županije pod nazivom: “Multidisciplinarni tim generator prevencije trgovanja ljudima i edukacije”, organizirala udruga Delfin iz Pakraca.