Vijesti

Radionice „Prevencija seksualnog nasilja” u srednjim školama

Ženska soba je 26. 03. 2009. održala 4 radionice za učenike i učenice srednjih škola u Vukovaru o prevenciji seksualnog nasilja. Radionice su održane u sklopu programa „Implementacija prevencijskog programa protiv seksualnog nasilja u školama” kojeg financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Trenerice Maja Vukmanić i Mirna Zolić su održale radionice u Ekonomskoj gimnaziji Vukovar i Tehničkoj srednjoj školi Nikole Tesle na kojima je prisustvovalo 54 učenika i učenica.