Vijesti

Radionice o razvoju socijalnih i emocionalnih vještina u Osnovnoj školi dr. Vinka Žganca, Zagreb

Ženska soba – Centar za seksualna prava je u okviru projekta „Razvoj socijalnih i emocionalnih vještina s ciljem suzbijanja seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima u riziku“ održala seriju radionica u Osnovnoj školi dr. Vinka Žganca u Zagrebu.

Na radionicama su sudjelovali učenici šestog razreda osnovne škole koji su imali prilike naučiti o metodama nenasilnog rješavanja sukoba, izražavanja i nošenja s osjećajima, korištenja „JA poruka“, a sve s ciljem prevencije nasilja nad i među djecom i mladima. Radionice su učenicima bile vrlo zanimljive jer ih se kroz poticanje davanja komentara, mišljenja, rada u grupama i aktivnog sudjelovanja poticalo na razmišljanje te direktno usvajanje novoga znanja i vještina.

Voditeljica radionica bila je Kristina Mihaljević, magistra socijalne pedagogije.

Radionice su održane tijekom siječnja 2018. godine u okviru spomenutog projekta kojeg financijski podržava Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.