Vijesti

Reklamna agencija IMAGO osvojila zlato i srebro za javnu kampanju “Pričajmo jezikom ravnopravnosti”

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, 29.11.2016. predstavljena je kampanja „Pričajmo jezikom ravnopravnosti“ koju su provodile Ženska soba – Centar za seksualna prava i partnerske organizacije Ženska udruga “IZVOR” (Tenja) i Ženska grupa Karlovac „Korak“ (Karlovac) u okviru projekta Novom snagom protiv nasilja nad ženama koji financijski podržava Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, financijski mehanizam europskog gospodarskog prostora (EGP) i financijski mehanizam Kraljevine Norveške. Reklamna agencija Imago Ogilvy d.o.o.je kreirala vizuale za navedenu kampanju.

Cilj javne kampanje bio je osvijestiti širu javnost o neravnopravnom položaju žena i djevojčica koristeći vidljivost neravnopravnosti u jeziku te tako otvoriti prostor u javnom prostoru za razgovor o ovoj temi. Kroz razgovor o neravnopravnosti žena, cilj je i upozoriti na različita područja borbe za prava žena te predstaviti organizacije civilnog društva koje se aktivno bore za prava žena iz cijele Hrvatske.

S obzirom na to da se kampanja pokazala uspješnom, Ženska soba – Centar za seksualna prava (Zagreb) i reklamna agencija Imago Ogilvy d.o.o. su istu odlučile nastaviti i na Međunarodni dan žena 8. ožujka 2017. godine. Tada se u kampanju uključilo i 19 organizacija civilnog društva, udruga, udruženja i web portala koje su na simboličan način promijenile svoja imena. Tako je npr. Udruga za podršku žrtvama i svjedocima postala Udruga za podršku žrtvama i svjedokinjama,; web portal Lider je na jedan dan postao Liderica.

Reklamna agencija Imago Ogilvy d.o.o. kampanju je prijavila na festival „Dani komunikacije“ koji se održavao u Rovinju 1. i 2. travnja. Kampanja je prijavljena u kategoriji nacionalno kreativno natjecanje Ideja X koja nagrađuje najoriginalnije ideje koje su jedinstvene i koje pomiču granice, neovisno o vrsti medija u kojoj su realizirane na tržištu.  Reklamna agencija Imago Ogilvy d.o.o. je osvojila zlato u kategoriji „Društvene akcije“ te srebro u kategoriji „Cjelovita kampanja za Žensku sobu: Pričajmo jezikom ravnopravnosti“.

Od srca čestitamo reklamnoj agenciji na ovim uspjesima i zahvaljujemo što su kampanju predstavili/e javnosti i na ovaj način te se nadamo i veselimo suradnji na budućim zajedničkim projektima!