Vijesti

Rodna uravnoteženost na upravljačkim pozicijama

U organizaciji Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Višnje Ljubičić, 7. svibnja, 2014. održan je okrugli stol naziva “Rodna uravnoteženost na upravljačkim pozicijama” u prostorijama Hrvatske udruge poslodavaca. Okrugli stol organiziran je u svrhu predstavljanja rezultata istraživanja u sklopu EU Progress projekta “Uklanjanje staklenog labirinta – jednakost prilika u pristupu pozicijama ekonomskog odlučivanja u Hrvatskoj”.

U uvodnom dijelu otvaranja okruglog stola, prisutnima su se obratili/e Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, ministar rada i mirovinskog sustava, Mirando Mrsić te glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca, Davor Majetić, koji su ujedno i partneri na projektu uz Institut za razvoj tržišta rada i Udrugu za građansko obrazovanje i društveni razvoj. Po završetku pozdrava skupu, Višnja Ljubičić predstavila je rezultate istraživanja u kojem je, od planiranih 500,  sudjelovalo 168 trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj. Cilj istraživanja bilo je utvrditi zastupljenost žena i muškaraca u ekonomskom odlučivanju te važnost rodne uravnoteženosti koju ima za trgovačka društva kao tržišne aktere, također i ukazivanje na moguće razloge zbog kojih ta uravnoteženost nije ostvarena.

Rezultati istraživanja provedenog 2014. godine pokazuju kako je na upravljačkim razinama prisutno svega 24% žena, usporedno na rezultate istraživanja iz 2011. godine i rezultat od 19,5% žena. Pravobraniteljica je istaknula da ćemo ovim trendom rodnu uravnoteženost postići tek 2025. godine. U društvima s ograničenom odgovornošću 31,8% žena nalazi se na upravljačkim pozicijama, dok ih je samo 17,3% na upravljačkim pozicijama u dioničkim društvima. Dionička društva više privlače muškarce na upravljačke pozicije koje karakterizira veća moć, odgovornost te su ona strukturalno jača. Što se tiče zastupljenosti žena u nadzornim tijelim/odborima, udio žena je podzastupljen te tek 2027. godine možemo očekivati oko 40% žena. Rast udio žena u nadzornim odborima brži je u društvima s ograničenom odgovornošću nego u dioničkim društvima koja imaju veću tržišnu moć i jača ekonomska odlučivanja. Rezultati istraživanja također pokazuju kako u Hrvatskoj na jednu članicu upravnog tijela hrvatskih trgovačkih društava dolaze tri člana.

Pravobraniteljica je kao zaključno istaknula da je provedeno istraživanje potvrdilo kako su žene još uvijek podzastupljene na upravljačkim pozicijama, kasnije ulaze na tržište rada i ranije odlaze iz njega, kasnije postaju članice upravnih/nadzornih tijela ili pak rukovodeće u trgovačkim društvima, dok je pak udio visokoobrazovanih žena veći u odnosu na muškarce. Sve navedeno potvrđuje horizontalnu segregaciju na tržištu rada. Pravobraniteljica je na kraju istaknula podatak kako su se u puno manjem broju zatvarali obrti i tvrtke koje vode žene, te su tvrtke koje karakterizira rodna uravnoteženost puno lakše izlazile iz krize.

U drugom dijelu događaja uslijedila je panel rasprava u kojoj su sudjelovali/e Višnja Ljubičić, Mirando Mrsić, Davor Majetić, direktorica iz tvrtke Siemens d.d., Marija Felkel, predsjednica uprave Tehnomont Brodogradilišta, Gordana Deranja, predsjednica uprave u Erste & Steiermärkische Bank, Ilijana Jeleč Šuster, direktorica Odjela za komercijalne poslove, Ruža Tomić Fontana te Hrvoje Veselko, direktor prodaje u VIPnet.