Vijesti

Sastanak s predsjednikom Josipovićem povodom potpisivanja Konvencije

Danas, 30.01.2012. godine Maja Mamula, Rada Borić, Branka Žigante Živković i Gordana Sobol bile su na sastanku s Predsjednikom Hrvatske gospodinom Josipovićem povodom potpisivanja Konvencije o prevenciji i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji od strane RH. Inicijativu za podršku potpisivanja Konvencije pokrenule su dr. sc. Dubravka Šimonović, bivša su–predsjednica CAHVIO  Odbora koji je izradio konvenciju i članica UN CEDAW odbora  i mr. sc. Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe.

Vijeće Europe je u travnju 2011. godine donijelo Konvenciju o prevenciji i suzbijanju nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja, a 11. svibnja 2011. u Istanbulu je otvorena za potpisivanje. Do danas ju je potpisalo 17 država, ali ne i Hrvatska.

Konvencija, kao prvi obvezujući europski instrument kreira sveobuhvatni zakonski okvir za prevenciju nasilja, zaštitu žrtava i kažnjavanja počinitelja, te predviđa uspostavljanje grupe međunarodnih stručnjaka/inja koji će monitorirati provedbu Konvencije na nacionalnoj razini.

Predsjednik Josipović je izjavio kako podržava potpisivanje i ratificiranje ove Konvencije.