Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja, Vijesti

Sastanak s predstavnicima Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod

U četvrtak, 20. listopada 2016., održan je sastanak predstavnika Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod i predstavnica Udruge Brod grupe za ženska ljudska prava. Na sastanku se razgovaralo o implementaciji Direktive 2012/29/EU i usklađenosti našeg zakonodavstva o zaštiti žrtava i svjedoka kaznenih djela. Također se razgovaralo o jačanju suradnje između  naše organizacije i Centra za socijalnu skrb.

Sastanak je jedna od aktivnosti projekta „Relevantne institucije i organizacije civilnog društva- glas za žrtve seksualnog nasilja”. Nositeljica projekta je Ženska soba – centar za seksualna prava  (Zagreb). Projekt se provodi u suradnji s partnerskom organizacijom Grad Slavonski Brod i Udrugom Brod grupa za ženska ljudska prava. Financira ga Europska unija i sufinancira Ured VRH za udruge.