Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja, Vijesti

Sastanak s predstavnicima Policijske uprave Brodsko-posavske županije

U srijedu, 19. listopada 2016., održan je sastanak predstavnica Udruge Brod – grupe za ženska ljudska prava sa predstavnicima Policijske uprave Brodsko-posavske županije. Tema sastanka je bila zagovaranje implementacije Direktive 2012/29/EU.

Sastanak je dio aktivnosti projekta „Relevantne institucije i organizacije civilnog društva- glas za žrtve seksualnog nasilja”. Nositeljica projekta je Ženska soba Centar za seksualna prava (Zagreb), partnerska organizacija Grad Slavonski Brod te suradnička organizacija Udruga Brod grupa za ženska ljudska prava. Važnost sastanka je ujedno i cilj projekta: poticanje i jačanje suradnje između OCD-a i relevantnih institucija koje pružaju pomoć i podršku žrtvama nasilja.