Vijesti

Seminar za djelatnike vojne policije na temu: “Kako prepoznati žrtvu trgovanja ljudima”

U organizaciji Ureda za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske 12. 05. 2010. održan je seminar za djelatnike/ice vojne policije koji odlaze u misiju u Afganistan u Vojarni Croatia. Na seminaru predavačice su bile Danijela Gaube, Ured za ljudska prava Vlade RH, Lidija Pentavec, Ministarstvo unutarnjih poslova i Maja Vukmanić, članica Ženske sobe.

Kroz predavanje djelatnici/ice vojne policije upoznati su sa sustavom suzbijanja trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj, postupkom identifikacije žrtava trgovanja ljudima i psihološkim posljedicama trgovanja ljudima.