Vijesti

Seminar za turističke djelatnike/ce na temu “Kako prepoznati žrtvu trgovanja ljudima?”

U organizaciji Ureda za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva turizma u Zagrebu je 14. 10. 2008. održan seminar za turističke djelatnike/ce na temu “Kako prepoznati žrtvu trgovanja ljudima”. S psihološkim posljedicama trgovanja ljudima – traumom i oporavkom, učesnike/ce je upoznala Maja Mamula iz Ženske sobe.